In a heart-felt plea, Faith, a resilient single mother of two, has shed light on the challenges her family is facing due to the Competency-Based Curriculum (CBC) reforms. With tears in her eyes, she shared her touching story, giving voice to countless parents grappling with the new education system.

Faith spoke directly from her heart in Swahili, saying, “Mabadiliko ya CBC yanatuathiri sana. Si rahisi kwa mama mmoja kama mimi kumudu mahitaji ya hii mitaala mpya. Watoto wangu wanahitaji msaada na mwongozo wa mara kwa mara na kazi zao za shule, na mimi niko taabani kuweza kufuatilia.” Her words resonated with many parents who find themselves navigating unfamiliar teaching methods and concepts.

”Walimu Wananoea Kwa Chakula Yetu’Single Mother Of Two Cries Out About CBC Reforms Impact On Her Family

The CBC reforms have brought about a shift in the education landscape, aiming to foster critical thinking and practical skills. However, parents like Faith are facing challenges in assisting their children. “Vifaa vya kujifunzia ni tofauti sasa. Naona vigumu kuwasaidia watoto wangu na kazi zao za shule. Maneno mapya yanani confuse, na nijisikia nikisaidia,” Faith added.

Education experts acknowledge that the transition to CBC might be tough for some families. Dr. Jane Muthoni, an education consultant, stated, “Mfumo wa CBC unahitaji wazazi kujihusisha kikamilifu katika mchakato wa kujifunza wa watoto wao. Ingawa hii ni nzuri, inaweza kuwa mzigo mkubwa, haswa kwa wazazi walezi pekee wanaopambana na majukumu mengi.”

Faith’s plea has sparked conversations on social media, with parents expressing solidarity and concern for her situation. The government is urged to provide more comprehensive support and resources to parents facing challenges under the new curriculum.

As Faith’s voice quivers with emotion, her story serves as a reminder of the real-life implications of education reforms. It sheds light on the need for accessible resources, clearer communication, and a robust support system for parents and caregivers navigating the uncharted waters of the CBC system.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *